ARBORISTIKA - PÉČE O STROMY

Péčí o stromy - Arboristikou - se zabýváme od roku 2008. Toto odvětví zahradnické péče se rychle stalo naší hlavní náplní a díky našim dlouholetým zkušenostem můžeme nabídnout nejvyšší kvalitu našich služeb.

O stromy pečujeme od samotné výsadby, přes výchovné řezy, prořezy vzrostlých stromů (viz. typy řezů), instalací bezpečnostních vazeb až po jejich kácení. Ve většině případů se jedná o kácení rizikové, samozřejmě provádíme i kácení směrové tam, kde nám to bezprostřední okolí stromu umožňuje.


Naším cílem je navrhnout nejvhodnější postup řešení dané situace, případně vypracovat posudek s návrhem vhodných opatření na základě daných požadavků. Základem je dodržení veškerých norem, správných arboristických postupů a to s důrazem kladeným na bezpečnost práce v korunách stromů a v jeho okolí.


Zásahy v korunách stromů provádíme většinou z bezpečnostních a následně zdravotních důvodů. Jedná se především o vzrostlé stromy s prosychajícími větvemi v koruně s přítomností nejrůznějších defektů, které při jejich statickém selhání představuji největší riziko, ať už způsobením újmy na zdraví či majetku.


Naším úkolem je těmto situacím předcházet a zajistit provozní bezpečnost stromů a tím i prodloužit a udržet jejich vitalitu. Tyto zásahy v korunách stromů provádíme co nejšetrnějším způsobem a to z lana - arboristickou technikou.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Velkou částí naší pracovní náplně je Rizikové kácení. Tím máme na mysli odstranění vzrostlých stromů:

  • Na těžko dostupným místech.
  • Neumožňujících svými parametry jednorázové pokácení.
  • Rostoucích v blízkosti budov, skleníků, zahradních prvků a frekventovaných míst atd.
  • A kdekoli, kde hrozí zvýšené riziko ohrožení zdraví či majetku.

Každý strom a každá situace vyžaduje nejprve ,,obhlídku´´ či (foto) daného místa, zhodnocení zdravotního stavu, vitality a případného rizika. Na základě těchto údajů a našich zkušeností, navrhneme nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.


Klademe důraz na bezpečnost a profesionální přístup a spokojenost zákazníka. Práce provádíme převážně z lana arboristickou technikou, v případě potřeby kdy není možnost použít lanovou techniku (pohyb v koruně stromů by byl příliš riskantní) používáme plošiny a jeřáby. Veškerou použitou techniku a dané postupy řešíme vždy individuálně a po dohodě se zákazníkem. Stává se tak ale velmi zřídka, 90% zakázek je prováděno pomocí lanových technik.

Provádíme komopletní servis - likvidaci dřevní hmoty

  • Štěpkování větví
  • Frézování pařezů
  • Zpracování dřeva a odvoz spolu s likvidací vzniklého odpadu

Zajišťujeme také havarijní služby jakéhokoli rozsahu

  • Vichřice, povodně, selhání stability - vývraty atd.