Naši arboristé jsou certifikovaní specialisté

Všichni naši arboristé jsou držiteli certifikátu ETW-european tree worker a potřebných osvědčení včetně pojištění odpovědnosti

`