Po dobu existence firmy jsme spolupracovali s mnoha správními firmami, městskými částmi a s velkým množstvím soukromých osob. Snažíme se, aby naše práce byla zároveň i naší reklamou. Spokojenost investora a zachování veškerých profesních postupů a zásad je naším cílem!

Dlouhodobě spolupracujeme například s těmito firmami

SPRÁVNÍ REAL s.r.o.

Celoroční údržba Velké Fürstenberské zahrady

Městská část Praha 9

Rizikové kácení, prořezy stromů, údržby zeleně, terénní modelace

Trigema a.s.

Celoroční komplexní údržba okolo bytových domů Barandov

Acton s.r.o.

Prořezy a rizikové kácení stromů a údržba zeleně - Praha

Tsk a.s.

Rizikové kácení, havarijní služby, prořezy, atd.

ECC CITY s.r.o.

Zahradní údržby

MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o.

Výsadby, terénní modelace, dendrologický posudek

IRIS ŠPANIHEL s.r.o.

Prořezy, rizikové kácení, vazby , údržba zeleně, atd. - dlouholetá spolupráce

Městská část Praha 19

Rizikové kácení topolů P. Nigra. it.